KOM SOM DU ÄR!

4 mars - 4 mars | Föredrag | Konst

KONSTNÄR ASTRID GÖRANSSON har gjort många uppmärksammade offentliga konstverk. Hon berättar om sitt konstnärskap och om arbetet med ett monument till Sveriges Riksdag som uppmärksammar införandet av allmän och lika rösträtt 1921. Monumentet hedrar de fem första kvinnliga ledamöterna som klev in i Sveriges riksdag i januari 1922, Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin och Agda Östlund.