Vem får anmäla evenemang?

Kalendern är öppen för alla kulturutövare. Du kan vara en professionell aktör eller amatör, ingå i en kulturförening eller kulturinstitution. Alla är välkomna så länge det är du som är ansvarig för evenemanget och det är ett kulturevenemang som sker i Ängelholms kommun.

Har du ofta förekommande evenemang?
Kontakta oss! Vi har gjort det förmånligt att annonsera med en stående annons under hela året.

Vilka evenemang kommer med på CultureZone.se?

En tillfällig händelse/föreställning/uppvisning/interaktion som är kulturrelaterad.
Önskar du däremot att posta information om en kurs är du välkommen att annonsera den under Kurser/Kurskalender

 • Evenemanget ska vara publikt och öppet för allmänheten.
 • Det ska vara en händelse utöver den dagliga verksamheten.
 • Det ska ha en tillfällig karaktär.
 • Det ska äga rum i Ängelholms kommun.Har du ofta förekommande evenemang?
  Kontakta oss! Vi har gjort det förmånligt att annonsera med en stående annons under hela året.
Vad kommer inte med i evenemangskalendern?
 • Politiska ´sammankomster och evenemang. t.ex. gudstjänster eller politiska möten.
  Konserter eller öppna aktiviteter i kyrkan är dock tillåtna. 
 • Föreningsmöten eller andra slutna aktiviteter.
 • Arrangörers eller företags ordinarie verksamhet.
 • Upprepade aktiviteter t.ex kurser – Välkomna att annonsera era kurser här
 • Arrangemang som ingår i den ordinarie verksamheten och som återkommer regelbundet på till exempel samma tid och plats.
 • Verksamhet som är olaglig eller kan uppfattas som stötande kommer inte att godkännas
 • Vi gillar idrott! MEN på CultureZone räknas inte idrottsarrangemang som kulturevenemang och kan inte publiceras här.
Granskning och publicering

Alla evenemang granskas innan publicering och CultureZone förbehåller sig rätten att

 • Avgöra om evenemanget är lämplig för evenemangskalendern.
 • Neka evenemang som ligger i gränslandet mellan kultur och idrott/hälsa/kropp.
 • Om ditt evenemang inte publiceras beror det på att vi inte godkänt den.
 • CultureZone kan komma att göra estetiska och grammatiska justeringar i texterna.
 • Bilder skall inte innehålla text eller vara ett kollage och vara under 2 MB.

OBS: Anmäl ditt evenemang i god tid! Det kan ta flera arbetsdagar innan det syns i evenemangskalendern.

Har du ofta förekommande evenemang?
Kontakta oss! Vi har gjort det förmånligt att annonsera med en stående annons under hela året.

Ändra i ett evenemang?
Kontakta oss på evenemang @ culturezone.se

 

Eventkalendern

Anmäl ditt evenemang

OBS! Beskriv ditt event så besökare på utförligt sätt. Vad händer under evenemanget osv. Vem är du/ni som arrangerar?
ÅÅÅÅ streck MM streck DD
ÅÅÅÅ streck MM streck DD
Ska evenemanget ha olika tider olika dagar, fyll i en dag och tid per rad.
Godkända filtyper: jpg, jpeg, png, Max filstorlek: 2 MB.
Bilden ska vara kvadratisk.